ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

โปรดกรอกเลขประจำตัวประชาชน

ก่อนคลิกยืนยัน โปรดเตรียมสิ่งต่อไปนี้ให้เรียบร้อย

  1. ได้ชำระเงินจำนวน 14,300 บาท เรียบร้อยแล้ว
  2. ได้ scan หลักฐานการชำระเงิน เป็นไฟล์ภาพ .jpg เรียบร้อยแล้ว