จังหวัดที่มีผู้สมัครมากที่่สุด 20 อันดับแรก
1. พัทลุง(25)
2. สุราษฎร์ธานี(24)
3. แพร่(15)
4. น่าน(13)
5. กระบี่(12)
6. นครราชสีมา(11)
7. ตาก(11)
8. กรุงเทพฯ(10)
9. สงขลา(8)
10. เชียงใหม่(7)
11. นนทบุรี(7)
12. ชัยภูมิ(7)
13. ตรัง(7)
14. ขอนแก่น(6)
15. ราชบุรี(6)
16. ลำปาง(6)
17. สุรินทร์(5)
18. ระยอง(5)
19. อุบลราชธานี(5)
20. ศรีสะเกษ(5)