จังหวัดที่มีผู้สมัครมากที่่สุด 20 อันดับแรก
1. พัทลุง(25)
2. สุราษฎร์ธานี(24)
3. แพร่(15)
4. น่าน(13)
5. กระบี่(12)
6. ตาก(11)
7. นครราชสีมา(11)
8. กรุงเทพฯ(10)
9. สงขลา(8)
10. เชียงใหม่(7)
11. นนทบุรี(7)
12. ชัยภูมิ(7)
13. ตรัง(7)
14. ราชบุรี(6)
15. ลำปาง(6)
16. ขอนแก่น(6)
17. สุรินทร์(5)
18. ระยอง(5)
19. อุบลราชธานี(5)
20. ศรีสะเกษ(5)